Druk kolekcjonerski (Giclee)

Informacje zawarte sekcjach ofertowych poniżej, nie stanowią oferty sprzedaży, ani przyjęcia przez PMPrint oferty zakupu w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, do chwili wystawienia potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji. W przypadku zamówień o dużych, bądź o niestandardowych gabarytach cena przesyłki może ulec zmianie, o czym każdorazowo będziemy informowali przed rozpoczęciem realizacji zlecenia.

Wyświetlanie jednego wyniku