POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 ADMINISTRATOR DANYCH, CELE ZBIERANIA DANYCH, PODSTAWA PRZETWARZANIA I OCHRONA

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.pmprint.com.pl czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym jest właściciel sklepu: Gwidon Libera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Fundacja Cudowni Na Rzecz Rozwoju z siedzibą w Rybniku przy ul. Rynek 12, 44-200 Rybnik, adres do doręczeń Fundacja Cudowni Na Rzecz Rozwoju z siedzibą w Rybniku przy ul. Rynek 12, 44-200 Rybnik, NIP: 6423230012
2. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów. Administrator zapewnia w szczególności, iż zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem oraz zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
3. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
4. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe klienta w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy produktu do klienta, wybranemu przewoźnikowi.
5. Dostęp do danych, w tym danych osobowych użytkowników ma administrator lub wybrani pracownicy sklepu którzy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych
6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą a zwłaszcza prawo do : żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje również prawo żądania usunięcia konta.
8. Żądanie określone w pkt 7 powyżej można zgłaszać Administratorowi poprzez e-mail – pmprintinfo@gmail.com bądź listownie drogą pocztową na adres: Gwidon Libera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Fundacja Cudowni Na Rzecz Rozwoju z siedzibą w Rybniku przy ul. Rynek 12, 44-200 Rybnik, adres do doręczeń Fundacja Cudowni Na Rzecz Rozwoju z siedzibą w Rybniku przy ul. Rynek 12, 44-200 Rybnik, NIP: 6423230012. Administrator ustosunkuje się do żądań użytkownika bez zbędnej zwłoki.
9. Administrator zbiera dane osobowe do następujących celów:

a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów
b) dostawy produktów i obsługi reklamacji
c) obsługi procesu rejestracji konta użytkownika przy wykorzystaniu dostepnego na stronie panelu rejestracji
d) logowania do konta będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania stanu złożonych przez siebie zamówień
e) marketingu bezpośredniego własnych produktów w przypadku wyrażenia na nią zgody przez Klienta.

10. Administrator przetwarza następujące dane swoich klientów: imię i nazwisko, ulica i numer, miejscowość, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, nazwa przedsiębiorcy, adres przedsiębiorcy, NIP przedsiębiorcy, numer telefonu, adres e-mail. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, wymaga zgody użytkownika jednakże jest niezbędne w celu dokonania zakupów na stronie sklepu, w tym również wystawienia dowodu sprzedaży i wysyłki towaru.
11. Dane użytkowników którzy nie są klientami sklepu są przechowywane jedynie w celu udzielania odpowiedzi na zadanie pytania. Administrator przetwarza następujące dane użytkowników nie będących klientami sklepu: imię i nazwisko, adres e- mail, nazwy przedsiębiorstwa. Podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, nazwy przedsiębiorstwa jest dobrowolne, wymaga zgody użytkownika jednakże jest konieczne do obsługi zapytań od użytkownika.
12. Zakupów w sklepie mogą dokonywać zarówno zarejestrowani jak i nie zarejestrowani klienci.
13. Założenie przez klienta konta w sklepie jest dobrowolne, wymaga zgody klienta i pozwala dokonywać zakupów w sklepie, z możliwością kontrolowania stanu złożonych zamówień.

§2 POLITYKA COOKIES

1. Sklep www.pmprint.com.pl wykorzystuje technologię plików cookies.
2. Pliki cookies – tzw. “ciasteczka” – stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Sklepu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i w sposób odpowiedni wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. dostosowania zawartości strony internetowej sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu.
b. tworzenia statystyk umożliwiających zrozumienie jak użytkownik korzysta ze stron internetowych. Ma to na celu umożliwienie ulepszenia jej zawartości oraz struktury
c. utrzymania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie jest zmuszony na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać login i hasło
d. zapamiętywania zawartości koszyka

4. W ramach sklepu stosowane są różne rodzaja plików cookies, kórymi są:

a) stałe – są one przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika
b) sesyjne – tymczasowe – to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia sesji, tj. wylogowania się ze strony, upuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www.
c) własne – pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela
d) zewnętrzne – pliki cookies umieszczone na stronie przez podmioty zewnętrzne np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics

5. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji Użytkowników jak również do pozyskiwania jakichkolwiek o nich informacji.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Jeśli użytkownik nie zgadza się na umieszczenie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informację jak to zrobić użytkownik znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępu do strony internetowej sklepu. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
7. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
8. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać : informacje o przeglądarce użytkownika, adresie IP, typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów.
9. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.pmprint.com.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
3. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
4. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z polityką prywatności zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail – pmprintinfo@gmail.com
5. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.04.2022 r.